วันเสาร์, 17 กุมภาพันธ์ 2561 13:05

ราชภัฏภูเก็ต “47 ปี วิถี วิวัฒน์ พัฒนา”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru expo 2018 1
 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2561 “ราชภัฏภูเก็ต 47 ปี วิถี วิวัฒน์ พัฒนา” ณ เวทีกลาง ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 
pkru expo 2018 2
 
pkru expo 2018 3
 
ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดีฯ กล่าวว่า “สืบเนื่องจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ ‘ราชภัฏ’ ซึ่งหมายถึง ‘คนของพระราชา’ ทรงพระราชดำริและพระราชดำรัสมากมายที่เป็นคุณูปการแก่การศึกษาไทย โดยเฉพาะแก่ชาวราชภัฏทั่วประเทศ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้จัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ ราชภัฏภูเก็ต 47 ปี วิถี วิวัฒน์ พัฒนา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีการกิจกรรมทางด้านวิชาการ เช่นนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 การเสวนาวิชาการที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจเช่น นิทรรศการ บาติก ชูชาติ ระวิจันทร์ ศิษย์เก่า วจก. ถ่ายทอดความสำเร็จ Smart สู่ Smile เกษตร 4.0 Start Up Smart Farmer นอกจากนี้มีการแข่งขันทำอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต และการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาอีกมากมาย
 
pkru expo 2018 4
 
pkru expo 2018 5
 
pkru expo 2018 6
 
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ราชภัฏ หมายถึง คนของพระราชา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อีกทั้งทรงมีพระราชดำริและพระราชดำรัสมากมายที่เป็นคุณูปการแก่การศึกษาไทย แม้นกาลเวลาผ่านพ้นบรรจบถึงวาระสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงเป็นห่วงอาณาประชาราษฎร์ทั่วราชอาณาจักร ทรงมีพระราชดำรัสให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในโอกาสวันราชภัฏ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต่างพร้อมใจกันเรียนรู้ สืบสาน และน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชบูรพการี และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ และขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่ในการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาประเทศชาติ ให้สมกับเป็น คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
 
pkru expo 2018 7
 
pkru expo 2018 8
 
pkru expo 2018 9
 
pkru expo 2018 10
 
pkru expo 2018 11
 
pkru expo 2018 12
 
pkru expo 2018 13
 
pkru expo 2018 14
 
pkru expo 2018 15
 
pkru expo 2018 16
 
pkru expo 2018 17
 
pkru expo 2018 18
 
pkru expo 2018 19
 
pkru expo 2018 20
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1170 times Last modified on วันเสาร์, 17 กุมภาพันธ์ 2561 21:16