วันอังคาร, 15 พฤษภาคม 2561 15:48

“ทำงานด้วยสุข สนุกกับงาน” เวิร์คชอปดี๊ดีเพื่ออาจารย์มหาลัย

Written by
Rate this item
(1 Vote)

pkru happiness organization may 2018 1

ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทำงานด้วยสุข สนุกกับงาน” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สมควร โพธิ์ทอง นักนันทนาการดีเด่นแห่งชาติ ปี 2559 และทีมงาน เป็นวิทยากร

pkru happiness organization may 2018 2

pkru happiness organization may 2018 3

 

ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย กล่าวถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมสร้างสุขแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ว่า “เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีบุคลากรจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งอาจเกิดปัญหาที่บั่นทอนสัมพันธภาพและความแน่นแฟ้นระหว่างบุคลากรในหลากหลายประเด็น เช่น ความไม่เข้าใจกัน ขาดการสื่อสารระหว่างกัน และการแข่งขันที่สูง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรขึ้น โดยมีวิทยากรมากประสบการณ์ บรรยายมุมมองในการทำงานให้ได้มาซึ่งความสุข ความสำเร็จ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ร่วมด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ช่วยเสริมความสามัคคีและสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความสุขจากภายในและสามารถถ่ายทอดทัศนคติที่ดีส่งต่อไปยังนักศึกษา เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว โดยกิจกรรมในลักษณะนี้มหาวิทยาลัยเชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

pkru happiness organization may 2018 4

pkru happiness organization may 2018 5

pkru happiness organization may 2018 6

pkru happiness organization may 2018 7

pkru happiness organization may 2018 9

pkru happiness organization may 2018 10

pkru happiness organization may 2018 11

pkru happiness organization may 2018 12

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959

Read 751 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2561 10:00

Media