วันเสาร์, 02 ธันวาคม 2560 13:51

สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย แนะ นศ.ออกแบบ Packaging Design ตอบโจทย์ท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(2 votes)

pkru package design dec 2017 1

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2560 ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นายฤธรรมรง  ปลัดสงคราม ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ ผศ.อรสา จิรภิญโญ และ อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ในโอกาสที่เดินทางมาพบปะพูดคุยกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมบรรยายเนื้อหาในหัวข้อ Packaging for the Community และ Global Packaging Trends ให้กับนักศึกษาได้ทราบถึงแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากงานประกวดในเวทีต่างๆ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน และทิศทางการออกแบบและการเปลี่ยนแปลงของบรรจุภัณฑ์โลก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษา Packaging Design ตลอดจนช่วยจุดประกายความคิดให้นักศึกษาเกิดความสนใจส่งผลงานร่วมประกวดมากขึ้น รวมถึงได้มีการแนะแนวทางการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่งานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ในบริบทของพื้นที่อันดามันต่อไป

pkru package design dec 2017 2

pkru package design dec 2017 3

pkru package design dec 2017 4

pkru package design dec 2017 5

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1748 times Last modified on วันศุกร์, 01 มีนาคม 2562 12:29