วันศุกร์, 22 กันยายน 2560 11:53

PKRU Product Design ส่งมอบบรรจุภัณฑ์เกษตร เสริมแกร่งวิสาหกิจชุมชน

Written by
Rate this item
(2 votes)
บรรจุภัณฑ์ทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน
 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ อาคารสหวิทยาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายฤธรรมรง ปลัดสงคราม ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และคณาจารย์กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมส่งมอบบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแก่ นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต นายชาลี สิตบุศย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 
บรรจุภัณฑ์ทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน
 
สำหรับบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ จากผลงานการออกแบบและพัฒนาของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกอบด้วย 1.บรรจุภัณฑ์ “น้ำพริกปลาฉิ้งฉ้าง” วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีเกาะค้างคาว 2.กล่องลูกฟูก วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรสับปะรดภูเก็ต 3.สติ๊กเกอร์กันน้ำพร้อม ขวด PP วิสาหกิจชุมชนมณีรัตน์ฟาร์มแพะ&โฮมสเตย์ และวิสาหกิจชุมชนชุมชนเสน่ห์โพธิ์ฟาร์ม 4. สติ๊กเกอร์ฟิล์ม ขวด PP ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ และ 5.สติ๊กเกอร์กระดาษกันน้ำพร้อมซองกระดาษคร๊าฟลามิเนตมีซิฟล็อก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา สำหรับการส่งมอบผลงานออกแบบดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ สนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs และผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยการสร้างให้เกิดการบูรณาการงานและพัฒนา SMEs ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง อีกทั้งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอันดามันส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจโดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านการดีไซน์และการเลือกใช้วัสดุที่ทันสมัยเหมาะกับการอุปโภคบริโภค 
 
บรรจุภัณฑ์ทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน
 
บรรจุภัณฑ์ทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน
 
บรรจุภัณฑ์ทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 858 times Last modified on วันศุกร์, 22 กันยายน 2560 12:33