Print this page
วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562 12:48

งานประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ สนง.มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่

Written by
Rate this item
(0 votes)

DSCF2633

DSCF2640

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562  ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร  และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการ ผอ.สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาและคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนคุณภาพหลักสูตรสู่การเผยแพร่หลักสูตร (TQA) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

DSCF2634

DSCF2635

DSCF2646

DSCF2648

DSCF2653

DSCF2656

DSCF2661

DSCF2665

Read 300 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562 14:44