วันพฤหัสบดี, 03 มกราคม 2562 14:47

มอบทุนการศึกษา “ผศ.จันทิภา ลิมปิเจริญ” ปีการศึกษา 2561

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru scholarship jan 2019 1
 
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิภา ลิมปิเจริญ” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน บุคลากร คณะครู นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
pkru scholarship jan 2019 2
 
pkru scholarship jan 2019 3
 
pkru scholarship jan 2019 4
 
ผศ.ดร.นพดล จันระวัง กล่าวว่า “กองพัฒนานักศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของทุนการศึกษา ที่สามารถขยายโอกาสในการเรียนให้กับนักเรียน และนักศึกษา สำหรับการมอบทุนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ครอบครัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิภา ลิมปิเจริญ (อดีตอาจารย์ ม.ราชภัฏภูเก็ต) และสมาคมชาวปักษ์ใต้แห่งนครชิคาโก, สหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้มีการมอบแก่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ใน จ.ภูเก็ต และนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จำนวน 13 ทุน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่มีครอบครัวที่ยากลำบาก และขาดโอกาส อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทั้งนี้โอกาสของนักศึกษาจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดองค์กรหรือบุคคลที่มีจิตสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการศึกษา มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา และขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและเป็นผู้ส่งต่อโอกาสให้กับสังคมต่อไป” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว 
 
pkru scholarship jan 2019 5

pkru scholarship jan 2019 6
 
pkru scholarship jan 2019 7
 
pkru scholarship jan 2019 8
 
pkru scholarship jan 2019 9
 
pkru scholarship jan 2019 10
 
pkru scholarship jan 2019 11
 
pkru scholarship jan 2019 12
 
pkru scholarship jan 2019 13
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 461 times