วันพฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2561 14:55

ม.ราชภัฏภูเก็ต ติดตามครูคืนถิ่น กิจกรรมเด่นเน้นชุมชน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru teacher aug 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายสถาบันพัฒนาครูภาคใต้ตอนบน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเเละติดตามครูผู้ได้รับทุนในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด มี ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน มีครูคืนถิ่นกว่า 250 คน จาก 8 จังหวัดภาคใต้ (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร) เข้าร่วมโครงการ
 
pkru teacher aug 2018 2
 
pkru teacher aug 2018 3
 
โดยกิจกรรมทั้ง 2 วัน มีความหลากหลายเเละน่าสนใจเพื่อบ่มเพาะความรู้ ความเข้าใจ เเละจิตวิญญาณความเป็นครูที่เเท้จริง เช่น การเสวนาเพื่อสร้างเเรงบันดาลใจให้ครู โดยครูขวัญศิษย์รางวัลมูลนิธิเจ้าฟ้ามหาจักรี (อ.สมจิตต์ สุทธางกูร เเละ อ.ถนอมเกียรติ งานสกุล) กิจกรรมสันทนาการโดยทูบีนัมเบอร์วันภูเก็ต การลงพื้นที่ศึกษาชุมชน 7 เเห่งในจังหวัดภูเก็ตเเละนำเสนอ การบรรยายหัวข้อ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อ.เกษมวุฒิ เเจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก เเละการเเบ่งกลุ่มตามความสนใจในประเด็นการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้เเก่ การวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สะเต็มศึกษา Open Approach เเละการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูคืนถิ่นทุกคนต่างประทับใจในประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการนำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นครูเก่งเเละครูดีในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์
 
pkru teacher aug 2018 4
 
pkru teacher aug 2018 5
 
pkru teacher aug 2018 6
 
pkru teacher aug 2018 7
 
pkru teacher aug 2018 8
 
pkru teacher aug 2018 9
 
pkru teacher aug 2018 10
 
pkru teacher aug 2018 11
 
pkru teacher aug 2018 12
 
pkru teacher aug 2018 13
 
pkru teacher aug 2018 14
 
pkru teacher aug 2018 15
 
ข่าวและภาพ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Read 840 times