วันเสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2559 07:56

อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

Written by
Rate this item
(1 Vote)

SAR Thailand University

ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 งานประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ตลอดจน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏภูเก็ต การอบรมได้รับเกียรติจาก รศ.ประดิษฐ์ มีสุข และ ผศ.นิดา มีสุข ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจ ต่อผู้เข้าร่วมอบรม ในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างทักษะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน สำหรับรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2558

SAR Thailand University1

SAR Thailand University2

SAR Thailand University3

SAR Thailand University4

Read 734 times Last modified on วันเสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2559 08:24