วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 13:03

โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถมศึกษา และฝ่ายมัธยมศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561"

Written by
Rate this item
(0 votes)

wai kru 1 1

wai kru 1 2

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถมศึกษา) และ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์  ตลอดจนคณะครู นักศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วม

wai kru 1 3

wai kru 1 4

wai kru 1 5

wai kru 1 24

wai kru 1 34

สำหรับพิธีไหว้ครูในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์  ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ศิษย์ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ เอกลักษณ์ ประเพณีอันดีงามของไทย โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนได้นำพานไหว้ครู ที่ประดับด้วยดอกเข็ม  หญ้าแพรก ดอกมะเขือ และธูปเทียน นำมามอบเพื่อแสดงความเคารพแด่คุณครู สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น และความประทับใจ

wai kru 1 53

ติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage

Read 886 times