วันอาทิตย์, 07 พฤษภาคม 2560 13:03

สทศ.จิตอาสา พัฒนาห้องสมุด โรงเรียนหวังดี จ.สงขลา

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ห้องสมุด จ.สงขลา
 
ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2560 ดร.อมรรัตน นาคะโร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรม "สทศ.จิตอาสา พัฒนาห้องสมุด" ณ โรงเรียนหวังดี  อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อช่วยปรับปรุง แนะนำ และพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนเป็นห้องสมุด 3 ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมุ่งเน้นการจัดบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในการนี้ คุณอัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูให้การต้อนรับ และมอบเกียรติบัติจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดแก่นักศึกษา
 
ห้องสมุด จ.สงขลา
 
ห้องสมุด จ.สงขลา 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการดำเนินงานเชิงรุกสู่ห้องสมุดชุมชนและโรงเรียนทั้งในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.ใกล้เคียง อันเป็นการทำงานตามกรอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ยังเป็นการฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษารู้จักประยุกต์ใช่้ความรู้ทางทฤษฎีในวิชาชีพลงสู่การปฏิบัติจริง ตลอดจนใช้ทักษะที่ได้ศึกษามาทำประโยชน์แก่สังคม
 
ห้องสมุด จ.สงขลา
 
ห้องสมุด จ.สงขลา
 ห้องสมุด จ.สงขลา
 
songkla library may 2017 7
 
ห้องสมุด จ.สงขลา
 
ห้องสมุด จ.สงขลา
 
สมัครเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ โทร 076 211 959 ต่อ 3010 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1923 times