วันอาทิตย์, 07 พฤษภาคม 2560 09:35

สาขาวิชาทัศนศิลป์แสดงผลงาน "อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 3"

Written by
Rate this item
(1 Vote)
อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้
 
ระหว่างวันที่ 4-31 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดนิทรรศการ "อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 3" โดยความร่วมมือของ 6 สถาบันการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือ MOU ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีมงศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ตลอดจน คณาจารย์ ศิลปิน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ อาคารนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จ.กระบี่ 
 
อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้
 
อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้
 
สำหรับภายในงาน มีทั้งกิจกรรมเสวนาวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสร้างสรรค์ การจัดแสดงผลงานศิลปะของคณาจารย์และนักศึกษาจำนวน 52 ผลงาน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง แนวคิด และเรื่องราวของอัตลักษณ์ทางภาคใต้ ผ่านงานศิลปะหลากหลายด้าน ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยผลงานที่เป็นไฮไลท์สำคัญชิ้นหนึ่งของงาน คือ ภาพจิตรกรรมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นผลงาน 6 สไตล์ จาก 6 ศิลปิน นำมาวางต่อในรูปแบบจิ๊กซอว์อย่างงดงาม แปลกตา จากฝีมือของ ผศ.ทวีรัตน์ กุลดำรงวิวัฒน์ อาจารย์ไพฑูรย์ ทองดี ผศ.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ปัทมาสน์ พิณนุกูล และ ดร.คารว์ พยุงพันธ์ จากสาขาวิชาทัศนศิลป์ ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญ ผศ.โสภณ ศุภวิริยากร สำหรับผลงานดังกล่าวได้มอบให้กับทางหอศิลป์ เพื่อแสดงนิทรรศการติดตั้งอย่างถาวรในหอศิลป์อันดามัน ต่อไป
 
อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้
 
อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้
 
อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้
 
อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้
 
สมัครเรียนสาขาวิชาทัศนศิลป์ โทร 089 419 2270 (อาจารย์ภาณุวัฒน์) หรือ 084 669 2057 (อาจารย์ไพฑูรย์)
Read 1706 times Last modified on วันอาทิตย์, 07 พฤษภาคม 2560 10:12