วันพฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2561 13:10

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
วันชาติไทย-วันพ่อแห่งชาติ
 
thailand national day 2018 2
 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยเวลา 08.00 น. ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ และในเวลา 08.09 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน เข้าร่วม ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี กิจกรรมขับเสภา และการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ในการนี้มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม 
 
thailand national day 2018 3
 
thailand national day 2018 4
 
thailand national day 2018 5
 
thailand national day 2018 6
 
สำหรับวันที่ 5 ธันวาคม เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ได้ถือเป็น "วันสำคัญของชาติ" เนื่องจากเมื่อวันที่ (7 ก.พ. 60) คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนด วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ดังนี้ 1.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.วันชาติ และ 3.วันพ่อแห่งชาติ ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้เป็นวันหยุดราชการ ดังนั้น จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดตั้งเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" นอกจากนี้ วันนี้ยังมีความสำคัญถือเป็นวันชาติ และวันดินโลกด้วย
 
thailand national day 2018 7
 
thailand national day 2018 8
 
thailand national day 2018 9
 
วันชาติไทย-วันพ่อแห่งชาติ
 
วันชาติไทย-วันพ่อแห่งชาติ
 
วันชาติไทย-วันพ่อแห่งชาติ
 
วันชาติไทย-วันพ่อแห่งชาติ
 
วันชาติไทย-วันพ่อแห่งชาติ
 
thailand national day 2018 15
 
วันชาติไทย-วันพ่อแห่งชาติ
 
thailand national day 2018 17
 
thailand national day 2018 18
 
thailand national day 2018 19
 
thailand national day 2018 20
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 361 times