วันพุธ, 26 กรกฎาคม 2560 15:44

ปรับลุค “OTOP ภูเก็ต” เน้นสไตล์ ผสานแนวคิดการจัดการธุรกิจแบบยั่งยืน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
OTOP ภูเก็ต
 
ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหาร ระยะที่ 1 การฝึกอบรมทักษะการประกอบธุรกิจและแผนธุรกิจ มีนางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วม ณ ห้องสัมมนา โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
OTOP ภูเก็ต
 
OTOP ภูเก็ต
 
นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ กล่าวว่า การอบรมตลอดทั้งโครงการ มีวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ บรรยายให้ความรู้เพื่อจุดประกายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย กลยุทธ์การทำธุรกิจอย่างยั่งยืนสไตล์ญี่ปุ่น ต้นตำรับ OTOP โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ นักการตลาดและนักเขียนนามปากกา เกตุวดี Marumura / แนวทางการยื่นขอการรับรองสถานที่ผลิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย นางสาวหนึ่งฤทัย ธิติจรัสชัย จากสำนักงานสาธารณสุข จ.ภูเก็ต / การจัดการผลิตตามมาตรฐาน อย. GMP HALAL โดย ดร.ธัชชพร ไชยเจริญ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / แตกต่างด้วยกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ โดย อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย / การจัดการการเงินและการลงทุน โดย ผศ.วิไล พิณโยภรณ์ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี / การเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจ OTOP โดย นายพิไชยพงษ์ ยอแสงรัตน์ ผู้จัดการธนาคาร SME Bank จ.ภูเก็ต และการจัดการองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับธุรกิจ OTOP โดย ผศ.ดร.บัณฑิต ไวว่อง อาจารย์สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
OTOP ภูเก็ต
 
OTOP ภูเก็ต
 
สำหรับ PKRUBI มีการจัดอบรมพัฒนาแนวคิดและทักษะ ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การวางแผนธุรกิจ นำไปสู่การสร้างแบรนด์ และการตลาด ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP สามารถนำไปต่อยอดทำได้จริง และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบการ OTOP ในท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยมุ่งหวังว่าจะเสริมความเข้มแข็งให้กับแวดวงธุรกิจท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น” ผู้จัดการ PKRUBI เผย
 
OTOP ภูเก็ต
 
OTOP ภูเก็ต
 
OTOP ภูเก็ต
 
OTOP ภูเก็ต
 
OTOP ภูเก็ต
 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 550 times Last modified on วันพุธ, 26 กรกฎาคม 2560 16:01