วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2560 12:04

สำนักงานอธิการบดี ยกกอง “สานสัมพันธ์สร้างสุข Season 1”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru operation office team building 2017 1
 
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์สร้างสุข Season 1” โดยมี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย  นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร จากทุกกอง และฝ่ายงาน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และทำบุญเสริมสิริมงคล ณ วัดท่าเรือ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมทั้งทำกิจกรรม Team Building ณ The Adventure Mountain Club อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 
 
pkru operation office team building 2017 2
 
pkru operation office team building 2017 3
 
pkru operation office team building 2017 4
 
นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ กล่าวว่า “กิจกรรมดังกล่าว สนอ. จัดขึ้นเพื่อรวมตัวบุคลากรทุกฝ่ายซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองอำนวยการที่ให้บริการงานในด้านต่างๆ เปรียบเสมือนศูนย์กลางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้นบุคลากรจำเป็นต้องมีการทำงานอย่างมืออาชีพ มีจิตบริการ มีการทำงานที่สอดประสานกันทุกฝ่าย และเป็นหนึ่งเดียวกันตามนโยบายของสำนักงานฯ จึงได้เกิดเป็นกิจกรรม “สานสัมพันธ์สร้างสุข Season 1” ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกของหน่วยงานในทุกระดับมีโอกาสได้ทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ มีความสามัคคี เป็นทีมเวิร์ค โดยประสบการณ์ความสุขจากกิจกรรมในครั้งนี้ สนอ. มุ่งหวังว่าจะส่งผลถึงการปรับทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และการทำภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างลุล่วงและประสบผลสำเร็จ” ผอ.สำนักงานอธิการบดี กล่าว
 
pkru operation office team building 2017 5
 
pkru operation office team building 2017 6
 
pkru operation office team building 2017 7
 
pkru operation office team building 2017 8
 
pkru operation office team building 2017 9
 
pkru operation office team building 2017 10
 
pkru operation office team building 2017 11
 
pkru operation office team building 2017 12
 
pkru operation office team building 2017 13
 
pkru operation office team building 2017 14
 
pkru operation office team building 2017 15
 
pkru operation office team building 2017 16
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1137 times