วันอังคาร, 05 กันยายน 2560 16:25

นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ สรรหา “อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต”

Written by
Rate this item
(3 votes)
vision pkru president sep 2017 news 1
 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี นายวิบูลชัย ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการชุดสรรหาตำแหน่งอธิการบดีฯ ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าว
 
vision pkru president sep 2017 news 2
 
vision pkru president sep 2017 news 10
 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้กำหนดให้มีการรับสมัคร หรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีฯ ระหว่างวันที่ 15-25 สิงหาคม 2560 โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ โดยเรียงตามลำดับอักษร ได้แก่ 1. รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ 2. นายแนบ สินทอง 3. นายประเสริฐ ตันสกุล 4. ดร.ศรีรัช เกตุเมือง 5. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย 6. นพ.สำเริง กาญจนเมธากุล 7.ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ และ 8. นายอัครวัฒน์ จิตหาญ
 
ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการนำเสนอวิสัยทัศน์ ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 ราย โดยเรียงตามอันดับอักษรคือ 1. รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ 2. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย 3. ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ ทั้งนี้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการเลือกสรรผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
vision pkru president sep 2017 news 3
 
vision pkru president sep 2017 news 4
 
vision pkru president sep 2017 news 5
 
vision-pkru-president-sep-2017-news (10)
 
vision pkru president sep 2017 news 7
 
vision pkru president sep 2017 news 8
 
vision pkru president sep 2017 news 9
 
vision pkru president sep 2017 news 10
  
ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 663 times Last modified on วันพุธ, 06 กันยายน 2560 08:28