ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2516)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นโครงการขยายถนน เดินสายไฟใต้ดิน และที่จอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้ว ป้าย ประตูทางเข้าและทางเดินแบบมีหลังคาคลุมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อโปรแกรมเรียนภาษาต่างประเทศมัลติมีเดีย ระบบออนไลน์ ๑ ระบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3(เมษายน-มิถุนายน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้้างก่อสร้างขยายถนน เดินสายไฟใต้ดิน และที่จอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้าที่ 1 จาก 126