ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2159)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Picture2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทดสอบตัวอย่างโลหะหนัก (ศคม.016/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Picture2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี 3 รายการ (ศคม.014/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Picture2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ (ศคม.015/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Picture2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับเครื่อง GCMS 10 รายการ (ศคม.012/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Picture2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี 4 รายการ (ศคม.011/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Picture2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี 2 รายการ (ศคม.010/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพัก(ชาย/หญิง) ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ(ชั้น1,ขั้น2) และอาคารศูนย์ประชุม(ชั้น1) ปรับปรุงอาคารออกแบบเป็นอาคารประชาสัมพันธ์และปรับปรุงอาคาร20(อาคารเพชรภูมิภัฎ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่ 1 จาก 108