ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1797)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบชุดเครื่องเสียงห้องประชุมใหญ่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด

แผนการจัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าโซลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศประกวดราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 3 เครื่อง

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 3 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด2500 ANSI Lumens ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 20 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด2500 ANSI Lumens ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 31 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน สำหรับห้องเรียน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด

แผนการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน สำหรับห้องเรียน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 80 ชุด

แผนการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 80 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อหน้าห้องศูนย์ประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

หน้าที่ 1 จาก 90