ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1974)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 1 จาก 99