ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2272)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโรงแรมศรีราชภัฏ 15 เครื่อง จำนวน 1 งาน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ (อาคารศรีราชภัฏ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 1 จาก 114