ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1452)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ (สาขาทัศนศิลป์ คมส) จัดซื้อโดยบริษัท เอส ดี ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจ้างตัดชุดพละ ประจำปีกาศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตัดชุดพละ ประจำปีการศึกษา 2561

ปาระกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ ประกอบอาคารวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์งานงานครัว จำนวน 10 รายการ

หน้าที่ 1 จาก 73