ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2371)

ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีอาคาร 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าสปันปอน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้ง TQM ภายใต้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 1 จาก 119