ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (894)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ จำนวน 173 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการบริหารสำนักงานวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 91.5x45x183 ซม. จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเพชรภูมิภัฏ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์สกรีน Tripod Screen Vertex โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์สกรีน Motorized Screen Vertex โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการศาสนสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารโครงการศาสนสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือขนาด A5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์ (IPTV) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเพชรภูมิภัฏ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

หน้าที่ 1 จาก 45