วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2558 13:43

ประกาศจ้างเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายนอก ภายใน แบบงานระบบและแบบโครงสร้างอาคารอเนกประสงค์ระยะที่ 2 โดยวิธีการตกลงราคา

Written by งานพัสดุ

ประกาศจ้างเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายนอก ภายใน แบบงานระบบและแบบโครงสร้างอาคารอเนกประสงค์ระยะที่ 2 โดยวิธีการตกลงราคา

Read 529 times