วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558 08:48

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by งานพัสดุ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 635 times