วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2558 14:13

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by งานพัสดุ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 609 times