วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2558 08:52

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบไตรนอคูลาร์ ฟลูออเรสเซนต์ 1 ตัว, เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 1 เครื่อง, กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว 2 ตัว โดยวิธีประ

Written by งานพัสดุ

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบไตรนอคูลาร์ ฟลูออเรสเซนต์ 1 ตัว, เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 1 เครื่อง, กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว 2 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 1162 times