วันพุธ, 18 กันยายน 2562 14:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมงาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมงาน

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

************************************************************************

 

Read 20 times