วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2558 08:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 454 times