วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2562 17:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง และขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง และขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 85 times