วันพุธ, 03 เมษายน 2562 16:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรจากวัตถุดิบในท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรจากวัตถุดิบในท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 53 times