วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562 16:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรจากวัตถุดิบในท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรจากวัตถุดิบในท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 46 times