วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2562 15:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 33 times