วันจันทร์, 01 เมษายน 2562 14:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน สำหรับโครงการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน สำหรับโครงการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 59 times