วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2562 14:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 52 times