วันศุกร์, 12 ตุลาคม 2561 17:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 63 times