วันศุกร์, 08 มีนาคม 2562 16:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการบรรยายในโครงการสัมมนาวิชาการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสังสรรค์ ภายใต้หัวข้อ สานฝันสู่ราชการ ติวสอบ กพ ภาค ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการบรรยายในโครงการสัมมนาวิชาการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสังสรรค์ ภายใต้หัวข้อ สานฝันสู่ราชการ ติวสอบ กพ ภาค ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.

Read 105 times