วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2558 08:29

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดลำแสง UV จำนวน 1 เครื่อง, ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง )

Written by งานพัสดุ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดลำแสง UV จำนวน 1 เครื่อง, ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง )

Read 1001 times