วันพฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2558 08:44

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Written by งานพัสดุ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read 593 times