วันศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2558 10:10

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปรับอากาศประจำอาคารหอสมุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by งานพัสดุ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปรับอากาศประจำอาคารหอสมุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 370 times