วันพุธ, 15 มีนาคม 2560 08:34

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 214 times