วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560 08:29

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 144 times Last modified on วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560 08:34