วันจันทร์, 15 พฤษภาคม 2560 14:29

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 215 times