วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 08:33

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน และศูนย์วัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน และศูนย์วัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 303 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 08:43