วันพุธ, 13 กันยายน 2560 09:52

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอซื้อเครื่องวัดสีในผลิตภัณฑ์ ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง

Written by

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอซื้อเครื่องวัดสีในผลิตภัณฑ์ ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน

Read 104 times