วันพุธ, 09 พฤษภาคม 2561 09:05

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบบริการศึกษา (ส่วนต่อขยายจากระบบเดิม) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท

Written by

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบบริการศึกษา (ส่วนต่อขยายจากระบบเดิม) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 276 times

Related items