วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2561 14:46

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 BTU ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 40 เครื่อง (1,448,000 บาท)

Written by

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 BTU ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 40 เครื่อง (1,448,000 บาท)

Read 125 times