วันจันทร์, 11 กุมภาพันธ์ 2562 15:17

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1,020,000.00 บาท)

Written by

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1,020,000.00 บาท)

Read 132 times