วันอังคาร, 10 ตุลาคม 2560 17:49

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มนิทรรศการโครงการ "สู่ฟ้าเสวยสวรรค์ ๓๖๕ วัน แด่องค์ราชันภูมิพล"

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มนิทรรศการโครงการ "สู่ฟ้าเสวยสวรรค์ ๓๖๕ วัน แด่องค์ราชันภูมิพล"

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มนิทรรศการโครงการ "สู่ฟ้าเสวยสวรรค์ ๓๖๕ วัน แด่องค์ราชันภูมิพล" http://www.pkru.ac.th/th/news/purchase/35-breaking-news/download/1678_c15e1d2c149fc5e52fb9f0462b623284

Read 158 times

Related items