ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1184)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลในโครงการคอมพิวเตอร์รักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo science2017 small2

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo science2017 small2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo science2017 small2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุสำหรับการบริหารสำนักงานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo science2017 small2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo science2017 small2

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุสำหรับบริหารสำนักงานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo science2017 small2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันจันทร์, 22 มกราคม 2561 13:38

ชื่อเรื่อง

Written by

ชื่อเรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ

Logo science2017 small2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo science2017 small2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Logo science2017 small

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าสำหรับบรรจุเอกสารอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Printer