ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1341)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ (คมส) จัดซื้อโดยร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์  ซิตี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระเป๋า จำนวน 110 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน นข 1529 ภูเก็ต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน นข 6219 ภูเก็ต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคาซื้อระบบอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมเดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำบัดระบบน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารการอบรมการเขียนแผนฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โรงแรมอ่าวฉลองวิลลาแอนด์สปา