ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2678)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนแบบอาคารรวม 7 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักภูเก็ต เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพหะและขนส่ง ที่ชำรุดเสี่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานกิจการต่างประเทศ