ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1341)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไวน์และการบริการไวน์ ร้านไลบรารี่ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการศูนย์ราชการใสสะอาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสปริงป็อปอัพ ขนาด 3 X 3 รวมงานพิมพ์และไฟส่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการนั้น บัดนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ดังเอกสารแนบ

ตามที่กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผ้าไนล่อน จำนวน 50 ใบ นั้น บัดนี้ ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ดังเอกสารแนบ

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ซัมซุง 203L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อม ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโครงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง