ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2460)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562)

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย COVER WAY พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสาธารณูปโภค ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)