ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2426)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซุ้มบอลลูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโรงแรมศรีราชภัฏ 15 เครื่อง จำนวน 1 งาน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ (อาคารศรีราชภัฏ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง