ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1508)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจ้าง่อสร้างก่อสร้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หอพักรับรอง และอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสนับเข่าฟองน้ำ จำนวน 44 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการเช่าห้องประชุม จำนวน 1 วัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางโครงการ ABM open world โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต่อและทำเทคนิคพิเศษวิดีทัศน์รายการสัมภาษณ์ จำนวน 12 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องมัลติฟังก์ชั่น รุ่น 2501

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสูบไขมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมเครื่องดนตรี จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง