ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1184)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน ม-4407 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบประกาศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ด้วยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์ (IPTV) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศระบบห้องเรียน Active Learning ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิก ซื้อสารเคมี Compact Dry 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง