ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2577)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่โครงการยกระดับคุณภาพ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเครื่องสังเวย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงดนตรีปี่พาทย์บรรเลงเพลงประกอบพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการเีรียนรู้ด้านการอ่าน ฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน เดินสายไฟใต้ดิน และที่จอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ เดือนมิถุนายน โรงเรียนสาธิตฯ(ปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผ้าไนล่อนโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง