ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (611)

การจัดจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED Full Color Outdoor พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่าชุดครุย (ประจำปีการศึกษา 2560)

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการตัดชุดพละ