ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1508)

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสะพายหลัง ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าถือ ๗๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยน Compressor เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร สำหรับปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถยนต์ จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 วัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ซิตี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง