ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2666)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3(เมษายน-มิถุนายน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้้างก่อสร้างขยายถนน เดินสายไฟใต้ดิน และที่จอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ชำรุดเสี่ยมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มกระดาษสำหรับใส่วาระการประชุม และสลิปคั่นวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนหน้าต่าง 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง