ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (482)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 2,500 ANSI Lumens จำนวน 27 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะสำหรับผู้สอน จำนวน 25 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 73 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสแกนลายนิ้วมือ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 1080 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใย  จำนวน 1 ชุด