ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1341)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ (โครงการเสริมทักษะวิชาชีพและสร้างเครื่อข่ายศิษย์เก่า) คมส จัดซื้อโดยร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไส้กรองสำหรับผลิตน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดขบวนพาเหรด จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ปรับปรุงข้อกำหนดขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาโฟมขาวโฟมดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล  หมายเลขทะเบียน 40-0167 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 2 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างทำขวดนำ้ดื่มพร้อมสวมฉลาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเพ้นผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง