ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (459)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจากเจล  จำนวน 1 เครื่อง

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 1,080 ตัว

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารเรียน จำนวน 1 งาน