ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2666)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน เดินสายไฟใต้ดิน และที่จอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทบทวนจัดทำแผนโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถมศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถมศึกษา เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการบำรุงรักษาทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างสำเนาเอกสารโครงการทบทวนและจัดทำแผนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุำกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รั้ว แสด-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง