ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2676)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นไข่มุกอันดามันสู่สากล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพรมและวอลเปเปอร์ห้องสำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง