ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (994)

ประกาศระบบห้องเรียน Active Learning ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิก ซื้อสารเคมี Compact Dry 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ซื้อวัสดุทางการเกษตร 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวิชาการจัดการงานแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง