ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (482)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดชุดกีฬา (ปีการศึกษา 2560) จำนวน 1 งาน

ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน 1 คัน

ประกาศสอบราคาจ้างทำบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน และศูนย์วัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน 1 คัน

การจัดจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED Full Color Outdoor พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน