ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1343)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมเดินสานสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโรงแรมภูคีตา ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาสักยภาพทางด้านเทคโนโลยีของประชาชนในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์โดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง