ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2727)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ toner canon จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา ตกแต่งสถานที่ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรและชุมนุมสดุดีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชถัฎภูเก็ต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมเรียนภาษาต่างประเทศมัลติมีเดีย ระบบออนไลน์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมเรียนภาษาต่างประเทศมัลติมีเดีย ระบบออนไลน์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นโครงการขยายถนน เดินสายไฟใต้ดิน และที่จอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้ว ป้าย ประตูทางเข้าและทางเดินแบบมีหลังคาคลุมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อโปรแกรมเรียนภาษาต่างประเทศมัลติมีเดีย ระบบออนไลน์ ๑ ระบบ