ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2730)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU จำนวน 13 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 202 เครื่อง

การจัดทำปฏิทินโต๊ะ จำนวน 2,500 เล่ม

การจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 งาน